<

VITA SANA

Spiritualità cosmetica

                      
                          

Andrzej Budziński - autor książek urodził się w Polsce w 1961 roku. Szczęśliwy mąż i ojciec. Ukończył Uniwersytet Papieski-specjalizacja - Teologia Moralna. Od 1980 roku związany z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Założyciel Grupy Ewangelizacyjnej Shemà Israel, która działała w Kłodzku. Uczęszczał wiele kursów z psychologii i duchowości. Wieloletni konsulent psychologiczny z dużym doświadczenie w modlitwie wstawienniczej. Od czternastu lat mieszka we Włoszech gdzie pracuje jako nauczyciel religii aktywnie zaangażowany w Ruch Monastyczny (Figli di Dio di don Divo Barsotti). Napisał wiele książek z duchowości w języku włoskim. Jego książki to dzielenie się doświadczeniem życia i sposób pomocy osobom, które szukają szczęścia, tego prawdziwego...

NOWOŚĆ!         STYL KSIĄŻEK         NOWOŚĆ!

Oprócz treści, która jest bardzo interesująca i użyteczna.... łatwa do czytania, ponieważ jest napisana w sposób lekki, „uderza” jak reklama... dotyka do głębi serca i pobudza do myślenia... nie pozostawia czytelnika obojętnym... interesująca i powiedziałbym nawet, styl nowy i oryginalny, wszystko napisane w sloganach, krótkimi zdaniami, zaskakuje szybkimi myślami i unika rozległych opowiadań... 


OCZYSZCZENIE  PAMIĘCI

Jan Paweł II

 i uzdrowieniemiędzypokoleniowe

„Nadal niestety, odczuwamy brzemię tych grzechów przeszłości, które przetrwały do dziś jako wciąż aktualne pokusy. Trzeba koniecznie naprawić ich skutki, prosząc usilnie Chrystusa o przebaczenie”

„Jest on bardzo przydatny jako pomoc w prawidłowym zrozumieniu i przedstawieniu autentycznej prośby o przebaczenie, opartej na obiektywnej odpowiedzialności, która jest wspólna wszystkim chrześcijanom jako członkom Mistycznego Ciała i skłania współczesnych wierzących do uznania - obok win własnych - także win dawnych chrześcijan, w świetle wiedzy uzyskanej dzięki wnikliwemu rozeznaniu historycznemu i teologicznemu. Istotnie, ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi, my wszyscy, choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności i nie pragniemy zastępować sądu Boga, który sam tylko zna ludzkie serca, dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami”.
Jan Paweł II

epub

pdf

 kindle

€ 5.99LESBIAN  GAY BISEXUAL TRANS

BŁAZNY  KRÓLA


Powiedziałbym, że ta książka to kolejna próba ukazania idei LGBT jako błędnych i niezgodnych z prawdziwą naturą człowieka. Pytanie pojawia się samo: Gdzie tkwi rozwiązanie problemu homoseksualizmu? Jak możemy go rozwiązać?  (...) Problemem niestety jest grzech bałwochwalstwa i idolatrii, który detronizuje Boga z centralnego miejsca w życiu człowieka. Detronizuje także pierwotne prawo naturalne. Grzech, który w miejsce Boga wkłada samego człowieka, jakąś ideę albo bezpośrednio szatana. Niestety pokusa grzechu pierworodnego „staniecie się jak Bóg” w dzisiejszym społeczeństwie jest mocno zakorzeniona, jak chwast. By rzeczy wróciły na swoje miejsce, Bóg musi wrócić na swoje centralne miejsce w życiu człowieka. Musi wrócić na swoje miejsce pierwotne prawo natury.


epub

pdf

 kindle

€ 6.99Spedizione książki w formacie PDF na adreas e-mail podany przy zakupie, w ciągu 48 godzin.

NIE ZAKAZOWI EPISKOPATU POLSKI

MODLITWY 

O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

Kto ma rację?

Episkopat czy zwolennicy modlitwy o uzdrowienie ze skutków grzechu międzypokoleniowego?

Kto ma rację?

Oczywiście nie chodzi mi o wykazanie racji jak też nie chodzi o to Episkopatowi. Nie chodzi o to, kto wygra albo kto przegra. Chodzi o prawdę i o dobro Kościoła. Może się bowiem okazać, że Episkopat Polski poprzez ZAKAZ pozbawia Kościoła w Polsce bardzo cennej modlitwy, która zrozumiana w sposób właściwy i prowadzona według jasnych i zdrowych reguł zgodnych z nauką Pisma Świętego i Kościoła może przynieść dużo błogosławieństwa. Co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Ponownie rozpatrzeć tę kwestię.

format PDF

PLN 14.99

                                         

ebook

kindle

 mobi

€ 3.99

PLN 15.49 

Książka drukowana

€ 9.49

PLN 34.30 


Spedizione książki w formacie PDF na adreas e-mail podany przy zakupie, w ciągu 48 godzin.

ALFABET SZCZĘŚCIA!

MIŁOŚĆ!

Miłość - oto pierwsze słowo w alfabecie szczęścia, powiedziałbym nie tylko jakieś słowo, lecz:
SŁOWO NAJWIĘKSZE ZE SŁÓW!
KRÓL SŁÓW!
SŁOWO, KTÓRE ZAWIERA NAJPIĘKNIEJSZE SŁOWA!
SŁOWO, ABY JE WYRAZIĆ BRAKUJE SŁÓW!
Miłość jest najbardziej pożądana i zarazem najtrudniejszą rzeczą do osiągnięcia! Kto z nas nie chce być kochanym?
Kto z nas nie chce kochać? Mam nadzieje, ze wszyscy!
Mówią jesteśmy stworzeni:
- przez Miłość,
- aby kochać,
- i być kochanym.
Powiedziałbym jeszcze więcej:
- żeby zakończyć życie w miłości!
MIŁOŚĆ JEST NASZYM POCZĄTKIEM.
DROGA NASZEGO ŻYCIA.
JEST WIECZNOŚCIĄ!

format PDF

PLN 12.99

                                        

ebook

kindle

 mobi

pdf

€ 3.49

PLN 12,99
Spedizione książki w formacie PDF na adreas e-mail podany przy zakupie, w ciągu 48 godzin.

ALFABET SZCZĘŚCIA!

BŁOGOSŁAWIENI!

Błogosławiony - w języku greckim makaroi. Oto drugie słowo alfabetu szczęścia. Wskazuje ono szczęśliwą osobę, w pełni zadowoloną, wskazuje również szczęście kogoś (błogosławiony ty...), ludzi, którzy mają określoną fortunę lub są w uprzywilejowanym stanie. Wskazuje ona również tych ludzi, którzy dzięki świętości życia zostali wyniesieni przez Kościół jako błogosławieni lub święci. Ogólnie rzecz biorąc, błogosławieni oznacza szczęśliwi.

BŁOGOSŁAWIONY = SZCZĘŚLIWY!

Szczęście, jak wiemy, ma ponad 7000 000 000 (siedem miliardów) odcieni, zgodnie z liczbą mieszkańców Ziemi. Nie istnieje jedno szczęścia dla wszystkich, co mogłoby zadowolić wszystkich, oczywiście oceniając kategoriami ziemskimi. Każdy człowiek ma własne wyobrażenie o szczęściu.

format PDF

PLN 12.99

                                       

ebook

kindle

 mobi

pdf

€ 3.49

PLN 12,99
     Consigli per una vita piu sana. Acquista libro

           Consigli per una vita piu sana. Acquista libro

                                                                          

Sito ottimizzato con TuttoWebMaster